Reviews A-Z

C:

Chikan Otoko (YOKO, 2004)

D:

Diener des Mondes #1-2 (Kikuta Yui, 2013; OT: Hoshi no Ame Tsuki no Geboku)

H:

Half & Half #1-2 (Seo Kouji, 2012)

M:

Mehr als nur Freunde (Yodogawa Yuo, 2014)

P:

Porno Superstar (Nanami, 2011)

R:

Romantic Joutou (Moriyo, 2015)

T:

Trau Dich #1-2 (Kai Asou, 2010; OT: Sorenari ni Shinken nan desu.)

Advertisements